This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Yksilöllisiä polkuja oppimisverkostoissa

Sisältöalue

ETUSIVU

 

Teksti:

Pedagogisten toimintamallien kuvaamisen avulla pyritään tuomaan esille hyviä käytäntöjä kaikkien hyödynnettäväksi ja käyttöön ottamiseksi. Työryhmän ”Yksilöllisiä polkuja oppimisverkostoissa" liittyvät toimintamallit tarkastelevat pedagogisia toimintamalleja yksilöllisten opintopolkujen toteuttamiseksi opiskelijan tarpeista ja verkostoista käsin. Toimintamallien esimerkit menevät limittäin muiden työryhmien kokonaisuuksien kanssa, sillä opiskelijan tarpeet ja yksilölliset opintopolut voivat liittyä työelämäpainotteiseen opiskeluun, yrittäjänä toimimiseen ja yrittäjäksi kasvamiseen. Opiskelijan oppimisympäristöinä voidaan hyödyntää myös sosiaalista mediaa, mobiilioppimista ja oppimisympäristöjä voidaan rikastaa erilaisilla oppimista tukevilla peleillä.  Tämän osion toimintamallien kuvauksessa ei keskitytä kuitenkaan esimerkiksi sosiaalisen median tekniseen esittelyyn tai työelämäyhteistyön haasteisiin, vaan tarkastelun keskiössä on opiskelijanäkökulma. Yksilöllisten opintopolkujen toteuttamisessa kannattaa hyödyntää myös muita ammattipeda -sivustolla esitettyjä toimintamalleja. Yksilöllisiä opintopolkuja tarkastellaan toimintamallien lisäksi rakenteiden, pedagogisen johtajuuden, opettajuuden sekä oppimisympäristöjen näkökulmasta siten, että yksilöllisiä opintopolkuja on mahdollista toteuttaa myös suurelle määrälle opiskelijoita.

Oheiseen malliin yksilölliset opintopolut ja opiskelijakeskeinen pedagogiikka on otettu erilaisista yksittäisistä toimintamalleista yhdistäviä nimittäjiä.

 

Kaavio: Yksilölliset opintopolut ja opiskelijakeskeinen pedagogiikka

Toni työstää valmiiksi

Tällä hetkellä kaavio löytyy: Kaavio opiskelijakeskeisestä pedagogiikasta ja yksilöllisistä opintopoluista.

 

Työryhmän jäsenet

 

Yksilöllisten opintopolkujen keskeiset edut:

Opiskelija

-Toimiva HOPS, jossa tarpeet, tavoitteet ja toiveet sekä lähtökohdat ja valmiudet voidaan huomioida

- Nopeampi valmistuminen työelämään tai/ja jatko-opintoihin

- Työelämävalmiuksien kehittyminen

- Motivaatioon liittyvät tekijät

- Yhteisöllisyys

- Tarkoituksenmukaisuus

Työ- ja elinkeinoelämä

- Osaavaa työvoimaa tämän hetken ja tulevaisuuden tarpeisiin

- Hiljaisen tiedon siirtäminen

- Tuloksellisuuden parantuminen mahdollista apukäsien myötä

- Osaamisen kehittäminen

Opettaja

- Toimiva HOPS

- Ohjausosaamisen hyödyntäminen

- Oppimiskumppanuus

- Opetuksen ja työn monipuolisuus

- Erilaiset pedagogiset ratkaisut mahdollistuvat

- Tiedon hallinnan helpottuminen

Koulutuksen järjestäjä

- Työvaltaisuus

- Rakenteiden uudistaminen, luokkatilojen vapautuminen

- Koulutuksen laadun parantaminen

- Tuloksellisuuden lisääntyminen

 

 

Yksilöllisten opintopolkujen edut ja haasteet kokonaisuudessaan

 

 

Muokkaamaton versio

 


Yksilöllisiä polkuja oppimisverkostoissa

 

Johdanto Minnan kommentteja Jussin kommentit

Pedagogisten toimintamallien kuvaamisen avulla pyritään tuomaan esille hyviä käytäntöjä kaikkien hyödynnettäväksi ja käyttöön ottamiseksi. Työryhmän ”Yksilöllisiä polkuja oppimisverkostoissa" liittyvät toimintamallit tarkastelevat pedagogisia toimintamalleja yksilöllisistä opintopoluista, (yksilöllisten opintopolkujen toteuttamiseksi) opiskelijan tarpeista ja verkostoista käsin. Toimintamallien esimerkit menevät limittäin muiden työryhmien kokonaisuuksien kanssa, sillä opiskelijan tarpeet ja yksilölliset opintopolut voivat liittyä työelämäpainotteiseen opiskeluun, yrittäjänä toimimiseen ja yrittäjäksi kasvamiseen. Opiskelijan oppimisympäristöinä voidaan hyödyntää myös sosiaalista mediaa, mobiilioppimista ja oppimisympäristöjä voidaan rikastaa erilaisilla oppimista tukevilla peleillä.  Tämän osion toimintamallien kuvauksessa ei keskitytä kuitenkaan esimerkiksi sosiaalisen median tekniseen esittelyyn tai työelämäyhteistyön haasteisiin, vaan tarkastelun keskiössä on opiskelijanäkökulma. Lyhyesti että yksilöllisten opintopolkujen toteuttamisessa kannattaa hyödyntää myös muita ammattipeda-sivustolla esitettyjä toimintamalleja. Haaste on toteuttaa yksilölliset opintopolut koko ryhmän opiskelijoille. Tässä osiossa annetaan myös vinkkejä tuohon asiaan.

Yksilöllisen oppimispolkujen ja oppimisverkostoihin liittyvien määritelmien mukaan esitellään malli yksilöllisistä oppimispoluista oppimisverkostoissa. Tähän malliin on otettu erilaisista yksittäisistä toimintamalleista yhdistäviä nimittäjiä. Tämän jälkeen esitellään tarkemmin toimintamallit, joita työryhmän jäsenet ovat olleet kehittämässä sekä kerrotaan esimerkkejä muista toimintamalleista, joissa yksilöllisiä oppimispolkuja oppimisverkostoissa on kehitetty.

Tässä osiossa tulee esille myös ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) siltä osin, kuin se läheisesti liittyy yksilöllisiin oppimispolkuihin ja oppimisverkostoihin. Ecvet on otettu osaksi tätä kokonaisuutta siksi, että siinä oppimistulokset määritellään tietoina, taitoina ja pätevyytenä. Ecvet korostuu kansainvälisissä vaihdoissa ja erilaiset kansainväliset oppimisympäristöt ovat osa opiskelijan henkilökohtaisia oppimisverkostoja.

 

Työryhmä on koostunut eri hankkeiden edustajista. Työryhmän jäseniä ovat olleet:

Lehtori Aki Heino Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova (Pedasos)

 

Koulutuspäällikkö Riitta Karusaari, Lapin matkailuopisto (Yksilölliset oppimispolut)

Projektitutkija Kati Laine, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos (aOppijat)

Koulutussuunnittelija, hankepäällikkö Kaija Mattila, Pohjois-Karjalan ammattiopisto (Learning by doing)

Projektipäällikkö Sirpa Pursiainen, Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä 

Nurmes Lehtori Johanna Rintanen, Salon seudun ammattiopisto (Keikkailu)

Koulutussuunnittelija Toni Vesterinen, Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova (some)

 

Seuraavien työryhmän jäsenten tehtävänä on ollut kommentoida tekstiä:

Projektipäällikkö Jussi Kajander, Helsingin kaupunki, Opetusvirasto 

Asiantuntija Minna Taivassalo-Salkosuo, Opetushallitus 

 

Työryhmän työskentelystä ja yleisten osioiden kirjoittamisesta on vastannut:

Projektipäällikkö Sirpa Pursiainen, Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä 

 

Tämän työryhmän lisäksi esimerkkejä on kerätty myös muista organisaatioista:

  • Saminedu
  • Invalidiliitto, Mahis
  • YSAO

Tämän osion lopussa pohditaan myös tulevaisuuden mahdollisuuksia liittyen siihen, miten opiskelijoiden henkilökohtaisia oppimisverkostoja voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin ja miten opiskelijoita voitaisiin voimauttaa opintojen aikana nykyistä paremmin. Tässä osiossa pohditaan myös nuorisotakuuseen liittyvän koulutustakuun mahdollisuuksia.

 

 

Kaavio opiskelijakeskeisestä pedagogiikasta ja yksilöllisistä opintopoluista.

 

 

 

 

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.

Hei, laitoin omat kommenttini tänään sähköpostilla word-pohjalle. Kokonaisuutena koko osio inspiroivaa tekstiä, joka innosti minua kommentoimaan. Ilmeisesti asia on minulle ilmeisen tärkeä :-) Myös pieni termiviilaus paikallaan.

t. Minna
MinnaT-S   (11.12.2012 06:59)
 

”Yhteisöllisyys kehittyy, kun puhumme toisillemme ja kuuntelemme toisiamme, arvostamme toisia, jaamme tietoa, annamme hyvää palautetta, vahvistamme positiivisuutta ja käyttäydymme ihmisiksi. Vuorovaikutteinen johtaminen synnyttää työyhteisötaitoja, kuten avoimuutta, reiluutta, toisten auttamista ja aktiivisuutta." Professori Marja-Liisa Manka. 2012.
anonymous   (27.11.2012 10:30)
 

Hei,

Paljon hyvää asiaa, Sirpa :)! Merkkailin tekstiin punaisella joitakin (lähinnä teknisiä) korjauksia/korjausehdotuksia ja merkitsin myös muutaman itselleni epäselvän kohdan keltaisella korostuksella.
katlaine   (26.11.2012 16:47)
 

Opiskelijakeskeiseen pedagogiikkaan mukaan ilmiöpohjainen oppiminen.
http://ilmiopohjaisuus.ning.com/

Opettajuuteen opettajien yhdessäopettaminen.
Esimerkkinä alla KM Anna Rytivaaran erityispedagogiikan väitöskirja
http://sometu.ning.com/forum/topics/t...

Näkymätön oppiminen näkyväksi yksilöllisessä opinpolussa. Ajatuksia allaolevasta linkistä:
http://sometu.ning.com/group/nakymato...
akiheino   (14.11.2012 13:12)