This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

3D-tulostuksen opetuskäytön seminaari

Seminaariaineistot

Sovellon Risto Linturin esitys 3D-tulostus ammatillisessa käytössä  http://www.slideshare.net/Nappiparisto/3-dp-opetuksessa

Hyödyllisiä linkkejä

Liity mukaan facebook.com/pursotinklubi

Lähetä valkokuvia ja tee niistä 3D-mallinnus http://www.123dapp.com/catch

https://tinkercad.com/

http://ww38.thingverse.com/

Ryhmätyöskentelyn tuloksena todettiin: 3D-tulostus on valmistusmenetelmä, jonka hyödyntämisen mahdollisuudet on tunnettava kaikilla koulutusaloilla. Keskeistä on hallita 3D-mallinnuksen perusteet, materiaalivaihtoehdot/seokset ja käyttökohteet alan /ammatin edellyttämässä laajuudessa. Asia arkipäiväistyy vauhdilla.

Ammatillisten opettajien osaamista tällä alueella tulee kehittää ja lähitulevaisuudessa voisi kehittää valtakunnallisen avoimen ympäristön (mahdollinen ensimmäinen osa pilviamista?).Tämä tukisi sekä ammatillisten opettajien että opiskelijoiden osaamisen kehittymistä tällä osa-alueella eri aloilla.

Ideoita

* 3D-tulostuskerhot ammattioppilaitosten opiskelijoille
* Opiskelijoiden osuuskunnilla valtakunnallinen verkkokauppa ja sinne opiskelijoiden suunnittelemia 3D-tulosteita/tuotteita myyntiin.
* Valtakunnalliset 3D-tulostuspäivät jne.
* Ammatilliset oppilaitokset alueellisiksi 3D-tulostuspalvelukeskittymiksi

Uutisen lähetti Minna Taivassalo-Salkosuo/OPH

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.