This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Kuvaus yksilöllisistä oppimispoluista

Yksilölliset opintopolut opiskelijakeskeisellä pedagogiikalla

Vanhempi versio

Kaavio: opiskelijakeskeinen pedagogiikka ja yksilölliset opintopolut

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.

Hei,

pari kommenttia kuvaan:
Visuaalisesti painottaisin UUSI OPETTAJUUS ja OPPIMISYMPÄRISTÖT teemoja jotka mahdollistavat opiskelijakeskeisen pedagogiikan.
Jussi_Kajander   (29.11.2012 12:45)
 

Verkko-opinnot, joustavat jaksotukset, valtakunnallinen saatavuus
akiheino   (14.11.2012 13:34)
 

Portfoliot, oppimispäiväkirjat, projektityö, osanäytöt, opinnäytteet, oppimistehtävät, osaamisen kuvaus, videot, harrastusnäytöt, yhdistystoiminta, julkaisut, blogit, wikit yms.
akiheino   (14.11.2012 13:30)
 

Väitän: Opintojen tunnustaminen kohdistuu yli 85 % atto-opintoihin ja vv-opintoihin.
akiheino   (14.11.2012 13:25)
 

Kouluoppiminen, epävirallinen oppiminen (harrastus tms.), arkioppiminen (mm. puun pilkkominen)
akiheino   (14.11.2012 13:23)
 

" Voimmeko koskaan tietää, mikä taito tekee meidät paremmiksi, ellemme tiedä, mitä me itse olemme?" (Platon)
akiheino   (14.11.2012 13:20)