This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Mallin runko

Runko ja teksti pdf-julkaisua varten

2. Työvaltainen oppiminen
 

Määritelmä

Mitä tarkoitetaan työryhmän nimellä/näkökulmat.

Kokonaiskuva
Yksi kokonaismalli työryhmän eri malleista.

Eri mallit/toimintatavat
Mallit esitellään yksitellen. Jokaisesta mallista kuva, josta ulkopuolinen käsittää, mistä kyse. Mallin oheen jonkun tahon yhteystiedot, mistä voi kysyä lisää.

Eri malleissa tulee esille
• Toimintatapa, jossa huomioitu eri osapuolet
(ryhmäkoko vs. aikaresurssi, käytännön toteutus & tarvittavat työtilat, materiaalit)
• Pedagoginen näkökulma
• Ohjaus
• Arvionti
• Mallin käyttöönotto (Pedagoginen johtajuus: mitä tämä malli vaatii resursseilta ja rakenteilta, jotta se voidaan ottaa käyttöön)
• IT näkökulma
• Työelämän näkökulma


Miten malli levitetään

Tulevaisuuden näkökulma
Mitä työryhmän otsake voisi tarkoittaa tulevaisuudessa. Tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet, ideoita ja rohkaisua kehittämiseen.
 

Alustava runko

Alkuun johdanto:
Kohderyhmä, käyttötarkoitus, lyhyt esittely/tiivistelmä ja viittaus monimediaiseen aineistoon edu.fi -sivuilla.

Määritelmä:

Mitä tarkoitetaan työryhmän nimellä/näkökulmat.
 

Kokonaiskuva:

Yksi kokonaismalli työryhmän eri malleista.
 

Eri mallit/toimintatavat:

Mallit esitellään yksitellen. Jokaisesta mallista kuva, josta ulkopuolinen käsittää, mistä kyse. Mallin oheen jonkun tahon yhteystiedot, mistä voi kysyä lisää.

 

Eri malleissa tulee esille:

Toimintatapa, jossa huomioitu eri osapuolet:

(ryhmäkoko vs. aikaresurssi, käytännön toteutus & tarvittavat työtilat, materiaalit)

Pedagoginen näkökulma

Ohjaus

Arvionti

      Mallin käyttöönotto (Pedagoginen johtajuus: mitä tämä malli vaatii resursseilta ja rakenteilta, jotta se voidaan ottaa käyttöön = oppilaitosjohdon näkökulma?

IT-näkökulma: mitä infraa, laitteita ja sovelluksia oltava oppilaitoksessa, työpaikoilla ja miten niitä hallinnoidaan.

* esimerkki teknisestä toteutuksesta, ohjeet esim. blogin, wikin luomiseen + mistä saa apua, jos omat taidot eivät riitä (Voisiko ohjeet olla liitteessä, kun  ryhmän 3 lisäksi varmaan myös muissa ryhmissä somea?)

Työelämän näkökulma (koulutustarpeet, tekniikka) ainakin niihin, joissa oppiminen/oppimista yrityksissä.


Tulevaisuuden näkökulma:

Mitä työryhmän otsake voisi tarkoittaa tulevaisuudessa. Tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet, ideoita ja rohkaisua kehittämiseen. Tässä kohtaa painottuisi ehkä myös Ecvet.

 

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.