This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Toimintamallien levittäminen ja vaikuttavuus

Mallin käyttöönotto ja edellytykset ja toimintamallin levittäminen

RAKENTEET

RESURSSIT

PEDAGOGINEN JOHTAMINEN

Keikkailu

-       Avoimet tilat keskusteluympyröineen luovat oppimisympäristön fyysiset puitteet.

 

aOppijat

 

Työnjako

aOppijat

-       Oppimisympäristön henkilö- ja organisaatiotason sivustojen ylläpitäjien sekä järjestelmän käytössä avustavien tukihenkilöiden nimeäminen

 

Lukujärjestys

Keikkailu

-       pitää mahdollistua uppoutuminen oppimisprosessiin ja tällöin 6 – 8 tunnin yhtäjaksoiset päivät ovat paras mahdollinen ratkaisu

aOppijat

-       Tietokoneiden ja ATK-luokkatilojen tarpeen huomioiminen lukujärjestyksen suunnittelussa

 

Modulointi

aOppijat

-       Tietokoneiden ja ATK-luokkatilojen tarpeen huomioiminen opetuksen jaksotuksessa

 

Työnkuvat

Keikkailu

-       Oppimisprosessista vastaa kaksi päävalmentajaa ja prosessia tukee mahdolliset muut asiantuntijuudet

-        

aOppijat

-       Verkko-oppimisympäristössä tapahtuva opetus laajenee vähitellen osaksi opettajien työnkuvaa

Aika

aOppijat

-       Alussa uuden työvälineen (verkko-oppimisympäristö) käyttöönotto vaatii jonkin verran aikaa ja tutustumista, myöhemmin sen käyttö on osa muuta opetusta ja oppimista

 

Henkilömäärä

aOppijat

-       Verkko-oppimisympäristön käyttäjiksi tarvitaan riittävä määrä organisaation eri koulutusaloja/yksiköitä edustavia henkilöitä, jotta toiminta saadaan leviämään ja vakiintumaan organisaation sisällä.

 

Laitteet

Keikkailu

-       Langaton verkko

-       Vapaasti käytössä olevat laitteet

-        

aOppijat

-       Oppimisympäristön hyödyntäminen edellyttää mahdollisuutta käyttää tietokonetta, jossa on verkkoyhteys

 

 

 

Erityisosaaminen

Keikkailu

-       hallita tiimioppimisen menetelmä  

-       toimia valmentajana

-       työpari valmentajuus

-        

aOppijat

-       Verkko-oppimisympäristöön sekä siellä käytettäviin työtapoihin liittyvä osaaminen

Yksilöllisten opintopolkujen varmistaminen

-       Pedagoginen ja didaktinen uudistava ote edellyttävät kokonaisvaltaista asioiden hallintaa sekä oikeanlaista nöyryyttä opetella uutta ja hankkia uudistavaa osaamista

 

Keikkailu

-       Pedagogisen johtajuuden tulee olla uutta mahdollistavaa ja kannustavaa

 

aOppijat

 

Strateginen johtaminen ja linjaukset

 

Yksilöllisten opintopolkujen varmistaminen

-       Koulutuspoliittisten linjausten, kehittämisen ja tulevaisuustoimenpiteiden ja uudistusten tunteminen.

 

Keikkailu

-       Tuloksia saadaan aikaiseksi yhdessä tekemällä ja innostumalla.

-       Kun pedagoginen johto on sisällä käytetyssä menetelmässä yhteisymmärrys löytyy parhaiten.

 

aOppijat

-       Riittävien verkko-oppimisympäristön käyttöönottoa ja käyttöä tukevien aika-, osaamis- ja taloudellisten resurssien varmistaminen, pitkäaikainen sitoutuminen verkko-oppimisympäristön käyttöön ja käytön kehittämisen

 

Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Keikkailu

-       Malli voidaan ottaa osaksi organisaation toimintaa siirtymällä yksintyöskentelyn kulttuurista kohti parivalmentajuutta.

-       Asenteiden pitää muuttua ja monesta vanhasta tavasta pitää luopua ja ryhtyä luottamaan totuttua rohkeammin oppijoihin ja heidän kykyihinsä.

-       Opettajien tiimimestarikoulutus helpottaa asenteiden muuttumista.

 

aOppijat

-       Verkko-oppimisympäristön sekä siellä hyödynnettävien työtapojen käyttöön liittyvän osaamisen jatkuva kehittäminen ja ylläpitäminen

 

Prosessin johtaminen

Yksilöllisten opintopolkujen varmistaminen

-       Toimintamallin käyttöönotto edellyttää sekä johdolta että opettajilta hyvää työelämäosaamista, tutkinnon perusteiden tuntemusta sekä syvällistä pedagogista osaamista erityisesti opiskelijan yksilöllisiin opintopolkuihin, opetuksen ja ohjauksen toteuttamiseen sekä arviointiin liittyen

 

Keikkailu

-       Opettajien tiimimestarikoulutus helpottaa asenteiden muuttumista.

 

aOppijat

-       Ajantasainen tieto verkko-oppimisympäristön hyödyntämislaajuudesta, -tavoista ja -mahdollisuuksista organisaatiossa sekä näihin tietoihin perustuvat, prosessia eteenpäin vievät toimenpiteet

 

Muutosjohtaminen

-       asennemuutos

-       perinteisestä opettajuudesta luopuminen

-       innovointia ja motivaatiota kehittää koulutuksen ja opetuksen järjestämistä huomioiden opiskelijan ollessa keskiössä

 

aOppijat

-       Organisaation johdon tuki verkko-oppimisympäristön käytölle, prosessin eteenpäin vieminen vähitellen ja eri toimijoiden tarpeet huomioiden

 
 
 
 

Toimintamallien vaikuttavuus

 

Millainen alueellinen vaikuttavuus toiminnalla on?

 Keikkailu

-       Yhteistyö alueellisten yritysten kanssa ja yrityskummien käyttäminen

-       Maakunnalliseen yrittäjyyskasvatuksen linjaukseen ja strategiaan vaikuttaminen

 

 

Miten toiminta tukee nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista tai ennaltaehkäisee syrjäytymistä?

Keikkailu

-       Vahvistaa oppijan rohkeutta tarttua haasteisiin, harjaannuttaa oppijaa ottamaan yhteyttä asiakkaisiin ja olemaan aktiivinen toimija.

-       Tiimi ja tiimin osaaminen tukena

-       Oppii aktiiviseksi ja hankkii kunnon CV:n: työllistymisen tukeminen

-       Opiskellaan pois yksin tekemisen kulttuurista

. Mallien levittäminen. Pedasos hankkeessa on mietitty levittämistä. Käyttöön otetaan sellaiset työvälineet, jotka opiskelijoiden käytössä. Mallinnus levittämisestä.

 

 

 

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.