This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Yksilölliset opintopolut

 

MISTÄ PUHUTAAN, KUN PUHUTAAN OPISKELIJOIDEN YKSILÖLLISISTÄ POLUISTA OPPIMISVERKOSTOISSA?


Opiskelijakeskeiset oppimisympäristöt luovat osallisuutta sekä tukevat opiskelijan aktiivisuutta.

 

Oppimisympäristöjen suunnittelun tulee lähteä opiskelijan oppimisen näkökulmasta sekä siitä, miten oppimisympäristö tukee työelämävalmiuksien ja ammattiosaamisen kehittymistä. Parhaimmillaan oppimisympäristössä opiskelu tähtää työllistymiseen sekä tukee ”oikeassa elämässä” tarvittavien taitojen ja metataitojen kehittymistä, kuten arjenhallintaa ja ongelmanratkaisutaitoja. Elinikäisen oppimisen oppimisen avaintaidot kulkevat jokaisessa tutkinnossa kautta linjan läpileikkaavana ajatuksena ja nämä olisikin hyvä huomioida myös oppimisympäristöjä suunniteltaessa. Opiskelijan erilaiset oppimistyylit sekä opiskeluvalmiudet vaikuttavat osaltaan siihen, millainen oppimisympäristö kullekin opiskelijalle soveltuu parhaiten.

Oppimisympäristönä voidaan hyödyntää opiskelijan kohdalla enemmän työelämäpainotteista oppimista, eli käytännössä laajentaa työssäoppimisen määrää. Tällöin opiskelija käytännössä opiskelee tutkinnon perusteita ns. tavallista opiskelijaa enemmän ensisijaisesti työelämässä tai tarvittaessa oppilaitoksessa työelämän kaltaisissa oppimisympäristöissä. Oppimisympäristönä voidaan hyödyntää myös opiskelijan toimimista yrittäjänä tai harjoitusyrittäjänä. Opiskelijoiden henkilökohtaisia oppimisverkostoja voidaan hyödyntää paljon nykyistä enemmän, mutta tämä vaatii opettajilta ymmärrystä opintojen henkilökohtaistamisesta. Opettajuuden kulttuurin on siis muututtava, jotta opiskelijoiden henkilökohtaisia oppimisverkostoja voidaan hyödyntää ja siten toteuttaa yksilöllisiä oppimispolkuja. Teorian ja käytännön taitojen opiskelun ja opettelun tulee myös oppilaitoksessa toteutettuna lisätä opiskelijoiden osallisuutta. Tätä osallisuutta voidaan lisätä pedagogisilla valinnoilla sekä esimerkiksi erilaisten simulaatioiden avulla ja tekemällä oikeita asiakastöitä oppilaitoksen tiloissa.

Erilaisten oppimisympäristöjen taustalla vaikuttavat erilaiset oppimiseen liittyvät ajatusmaailmat. Työelämälähtöinen oppiminen perustuu Learning by doing –ajattelulle, eli sille, että tekemällä oppii. Erilaisissa oppimisympäristöissä voidaan ohjata eri tavoin.


Parhaimmillaan oppimisympäristössä opiskelu tähtää työllistymiseen sekä tukee ”oikeassa elämässä” tarvittavien taitojen ja metataitojen kehittymistä, kuten arjenhallintaa ja ongelmanratkaisutaitoja

 

 

Mikä tekee yksilöllisen opintopolun?

 

 
   

 

Opiskelijakeskeiset oppimisympäristöt

 

MISTÄ PUHUTAAN, KUN PUHUTAAN OPISKELIJOIDEN YKSILÖLLISISTÄ OPPIMISPOLUISTA OPPIMISVERKOSTOISSA?

 

Opiskelijakeskeiset oppimisympäristöt luovat osallisuutta sekä tukevat opiskelijan aktiivisuutta. Oppimisympäristöjen suunnittelun tulisikin lähteä opiskelijan oppimisen näkökulmasta sekä sen miettimistä, miten oppimisympäristö tukee työelämävalmiuksien ja ammattiosaamisen kehittymistä. Parhaimmillaan oppimisympäristössä opiskelu tähtää työllistymiseen sekä tukee ”oikeassa elämässä” tarvittavien (metataitojen (kaija) taitojen kehittymistä, kuten ongelmanratkaisutaitoja ja arjenhallintaa. Elinikäisen oppimisen oppimisen avaintaidot kulkevat jokaisessa tutkinnossa kautta linjan läpileikkaavana ajatuksena ja nämä olisikin hyvä huomioida myös oppimisympäristöjä suunniteltaessa. Opiskelijan erilaiset oppimistyylit sekä opiskeluvalmiudet vaikuttavat osaltaan siihen, millainen oppimisympäristö kullekin opiskelijalle soveltuu parhaiten.

Oppimisympäristönä voidaan hyödyntää opiskelijan kohdalla enemmän työelämäpainotteista oppimista, eli käytännössä laajentaa työssäoppimisen määrää. Tällöin opiskelija käytännössä opiskelee tutkinnon perusteita ns. tavallista opiskelijaa enemmän työelämässä tai oppilaitoksessa työelämän kaltaisissa oppimisympäristöissä (kaija). Oppimisympäristönä voidaan hyödyntää myös opiskelijan toimimista yrittäjänä tai harjoitusyrittäjänä. Opiskelijoiden henkilökohtaisia oppimisverkostoja voitaisiin hyödyntää paljon nykyistä enemmän, mutta tämä vaatii opettajilta ymmärrystä opintojen henkilökohtaistamisesta. Opettajuuden kulttuurin on siis muututtava, jotta opiskelijoiden henkilökohtaisia oppimisverkostoja voidaan hyödyntää ja siten toteuttaa yksilöllisiä oppimispolkuja. Voisiko tässä olla maininta siitä, että opiskelijakeskeisesti voidaan toimia myös luokkatiloissa, esim. simulaatioiden kautta. Meillä lähihoitajat opiskelevat PBL- perusteisesti ja aktivointi tuntuu onnistuvan hyvin sitä kautta.

Erilaisten oppimisympäristöjen taustalla vaikuttavat erilaiset oppimiseen liittyvät ajatusmaailmat. Työelämälähtöinen oppiminen perustuu Learning by doing –ajattelulle, eli sille, että tekemällä oppii. Erilaisissa oppimisympäristöissä voidaan ohjata eri tavoin.

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.