This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Haasteita

Ryhmätyöskentelyn ajatuksia

Keskiviikko

Haasteita

·         Vanhasta poisoppiminen

·         Rakenteet, myös TES:it

·         Yhdessä tekemisen kulttuurinoppiminen

 

·         Opettajien ja muun oppilaitostoiminan haasteet

o   Tunnistaminen, tunnustaminen

o   Tukitoimien (HOJKS) suunniteelu ja toeutus

o   Rakenteiden epäselkeys (vuosisuunnittelu, vailinanisuuden mahdollistaminen)

o   Resurssien riittävyys

o   Opettajien yhteistoiminnallisuus + muu tukihlöstö

 

·         Työyhteisö

o   Tiedotus ja koulutus (ECVET)

o   Henkilöstölle oma HOPS jokaiselle – roolien etsintä ja löytyminen

o   Koulutus kaikille

o   Tiedon jakaminen

 

·         ECVET – Pedagogisen kulttuurin muuttaminen

·         Johto

o   Aikataulu

o   Ohjeistuksen selkeys

o   Vanha TES

o   Koulutuksen tarve

 

·         Opettajien työn organisointi

 

Torstai

Opettajan haasteet

·         resurssit

·         onko halua opettajilla

·         tilat oppimista tukeviksi

·         opettamisen pakkoliikkeistä valmentamiseen

·         asenne: opettajaa tulee kiinnostaa opiskelija enemmän kuin oma opetus

·         opiskelijalähtöisyys

·         oppimaan oppimine

·         opiskelija on joka työntekijän asiakas

·         koko kylä kasvattaa

·         toisten ihmisten kanssa toimiminen

·         molemmin puolinen kunnioitus

·         eri alojen opettajilla erilaisia valmiuksia esim. koneistuksen opettaja

·         ammatit ovat erilaisia

·         oppimisympäristöjen haasteen, ml. työelämä

·         opiskelijoiden erilaiset valmiudet

·         medialukutaito

·         asenteet uusia opetusmenetelmiä kohtaan, erityisesti opiskelijoilla

·         erilaisten oppimistyylien huomioiminen

·         isto ryhmäkoot – aika, resurssit

·         HOJKS- opiskelijat, heterogeenisyys lisääntyy

·         vanhasta poisoppimisen vaikeus, muutos aiheuttaa stressiä

·         välittäminen, opettajan työ on kasvattamista, asenne puuttuu!

·         tiedon puute (ei tietoa yksilöllisten polkujen toteuttamisesta)

·         verkosto

 

 

 

Organisaatio

·         asennemuutos

·         aikataulutus (riittävästi aikaa muutokseen)

·         suuret muutokset kasaantuvat – selkeyttäminen

·         resurssien pienentäminen haaste

·         muutosjohtaminen

·         Työyhteisön toimintatapojen edistäminen – yhteisöllisyys

·         opettajan rooli tärkeä

o   tukipalvelut opettajan työn tukena

o   yhteistyö

o   yhteinen tavoite

o   moniammatillisuus

·         Meidän oma kouluyhteisö - Yhteisön johtamismalli: kaverijohtajuusmalli

o   Opiskelija keskiössä

  • valmentajat –
  • johtotähdet: siivous, byrokratia, opintosihteeri, yms.

o   Kouluyhteisön ulkopuolella:

  • Asiakkaat,
  • Verkosto

 

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.