This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

Edu.fi sivuston koosteet

Työvaltainen oppiminen ja case-kuvaukset

Tämän sivun alasivuille koostetaan edu.fi -sivustolle tulevat napakat ja havainnolliset esitykset malleista.

Ylämallin kuvaus

Ylämallin tekstit https://pedagoginenkehittaminen.purot.net/tyovaltainen_oppiminen

Nämä tekstit siirretty Learning by Doing kuvaukseen:

Opetushallituksen teettämän tutkimuksen ammatillisen koulutuksen mielikuvista (OPH, 2007) tuloksena oli, että ammatilliseen koulutukseen hakeutuvat haluavat nopeasti ammattiin ja työelämään. He eivät halua tuhlata aikaa turhaan. Lukio koetaan liian raskaaksi ja teoreettiseksi, lukeminen ei luonnistu eikä tunnu omalta. Peruskouluaikana on jo kyllästytty teoreettiseen opiskelutapaan ja lukio nähdään yläasteen jatkona ja siihen halutaan vaihtelua. Ammatillinen koulutus valitaan, koska mielikuvana on halu käytännönläheiseen koulutukseen ja odotuksena päästä tekemään käsillä (Mattila 2012, 17; viite)

 

Menestyjän taitoja työelämässä ovat vastuun ottamisen ja kantamisen tait , myös valmiudet uusien asioiden oppimiseen. Työn tekeminen, ponnisteleminen ja innostuminen tekevät päämäärän saavuttamisen merkityksellisemmäksi. Usein ammatikseen työntekijöitä rekrytoivat korostavat asenteen ja käytöksen merkitystä työntekijän valinnassa. Onnistuminen edellyttää asianmukaista pukeutumista, vuorovaikutustaitoja, silmiin katsomista, kykyä keskustella ja käyttäytyä kohteliaasti. (Mattila 2012, 16)

 

Lähteet:

Mattila Kaija, Tekemällä ammatin oppimisen alkuun, Learning by doing, 2012, Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Edu.fi alueen koosteet

 

 

Mallinnus

Lyhyt kuvaus mallista

(sovitettu työryhmän aiheeseen sopivaksi Sirpa Pursiaisen työryhmän "Yksilöllisiä oppimispolkuja oppimisverkostoissa" mallinnusohjeen pohjalta)

Mitä työvaltainen oppiminen tai pelillisyys tarkoittaa omassa toimintamallissa?

Mitkä ovat tekijät, jotka puoltavat toimintamallin käyttöä?

Mitä asioita pitää olla järjestyksessä, jotta malli voidaan ottaa käyttöön ja toimii kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti?

Miten toiminta eroaa normaaleista käytänteistä?

 

Pedagoginen näkökulma

 • Millaiseen pedagogiseen ajatteluun toimintamalli perustuu?
 • Miten pedagogiikka mallissa ilmenee?
 • Miten opiskelijat hyötyvät toimintamallista? Minkälaiselle opiskelijalle toimintamalli soveltuu?

 

Prosessi

 

Prosessikuvaus
  Opiskelija Opettaja Tuki-palvelut Oppilaitos-johto IT-palvelut Verkosto Työn-antaja Työpaikan IT-infra Työpaikka-ohjaaja Some-välineet Muuta; mitä, kuka?
Toimintamallin käyttöönoton perustelut                      
Suunnittelu ennen                      
Toiminnan alussa                      
Toiminnan puolessa välissä                      
Toiminnan päättyessä                      
Toiminnan päätyttyä                      

 

 • Ketkä ovat prosessin toimijat/kohteet?
 • Millainen prosessi on?

 

Ohjaus

 • Kuka opiskelijaa ohjaa?
 • Missä vaiheessa opiskelijaa ohjataan?
 • Millä välineillä ja miten opiskelijaa ohjataan?

 

Arviointi

 • Miten arviointi tapahtuu? (missä vaiheessa ja millä välineillä?)
 • Kuka arvioi oppimista?
 • Kuka arvioi osaamista?
 • Miten varmistetaan arvioinnin kriteeriperusteisuus?
 • Miten opiskelijan itsearviointi toteutetaan?

 

Tutkintoperusteisuus

 • Miten työssäoppimisen tutkinnon perusteisuus varmistetaan?
 • Miten työssäoppimisen tavoitteet määritellään?

Jos osaat kuvata toimintamallin piirroskuvana, tee sellainen!

 

Mallin käyttöönotto ja edellytykset

 • Mitä tämä malli vaatii resursseilta (taloudelliset, henkilö, laite jne.), ja rakenteilta (työnjako, työnkuva jne.), jotta se voidaan ottaa käyttöön?
 • Mitä malli vaatii pedagogiselta johtamiselta?
 • Miten malli voidaan ottaa käyttöön osaksi organisaation toimintaa?
 • Edellyttääkö toimijoilta jotain erityisosaamista?

 

Edut ja Haasteet eri näkökulmasta

Mallin edut ja haasteet eri näkökulmasta

 

 

Prosessikuvaus
  Opiskelija Opettaja Tuki-palvelut Oppilaitos-johto IT-palvelut Verkosto Työn-antaja Työpaikan IT-infra Työpaikka-ohjaaja Some-välineet Muuta; mitä, kuka?
Edut                      
                       
                       
Haasteet                      
                       
                       

 

 Millainen alueellinen vaikuttavuus toiminnalla on?

 

Miten toiminta tukee nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista tai ennaltaehkäisee syrjäytymistä?

 

https://toplaaja.purot.net/

http://toplaaja.wikispaces.com/Hankkeiden+posterit

https://vertaisoppien.purot.net/ (tässä ei ole määritelty resursseja ja näkökulma mallintamiseen on ollut erilainen)

Koonta-hanke (vaatii valitettavasti rekisteröitymisen)

http://ehr.fi/o/educa/kuvaaminen/register.php

 

Kerrothan vinkkejä työryhmälle muista hyvistä mallinnuksista!

Orientoivaa ajattelua

Alla pohdintaa, jonka avulla voi orientoitua asiaan.

Rakenteesta ja syvyydestä:

Muotona hyvä ja selkeä. Naseva otsikko ja lyhyt syventävä kuvaus helpottaa selaamista.
https://info.edu.turku.fi/etaopetus/etäopetusmallit/item/67-malli-6-etäopetusta-bloggaamalla-ii

Tuotetaanko jonnekin ohjeet, esim. miten blogi perustetaan? Liiteeseen?
N. 1 min mittaiset "Askeleet käyttöönottoon" -videot, joissa clipit keskeisistä toimintatavoista aidossa ympäristössä.
Esim. video siitä, miten esim Tapio Hanhilammi/Pirko käyttää iPadia, blogia ja wikiä autoalalla + työsalijärjestelyt
muut tarpeelliset muutokset mallin taloudellisesti kannattavaan käyttöönottoon.

viittaukset mobiilioppimisen ABC silloin kun laitteet käytössä.

Näkökulmat opettajan ja opiskelijan lisäksi oppilaitosjohto ja työelämäosapuolten hyödyt ja haasteet
Mobiililaitteiden ja somen tuoma lisäarvo, työelämälähtöisyys ja opiskelijakeskeisyys, osaamisperusteisuus
Miten ohjataan ja arvioidaan! Atto-osaamisen dokumentoituminen s.e. se voidaan arvioida?

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.