This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

Ohjeita mallintamiseen

Mallinnukseen ohjeita

Mallinnus

 

Mallissa on hyvä olla jokin kokonaiskaavio eli kuva. Tämän lisäksi mallia voi kuvata tekstillä. 
 
Ulkopuolisen pitää saada vastaukset ainakin seuraaviin kysymyksiin (avaa näitä myös tekstillä, vaikka se näkyisi myös kaaviossa):
- Toimintatapa, jossa huomioitu eri osapuolet tehtävineen (=Mitä yksilölliset oppimispolut mallissa tarkoittaa? Toimintapa on myös prosessin kuvausta eri toimijoiden näkökulmista)
- Pedagoginen näkökulma (=Millaiseen pedagogiseen ajatteluun malli perustuu?)
- Ohjaus (=Miten ohjaus toteutetaan?)
- Arviointi (=Miten toimintaa arvioidaan TAI Miten arviointi tapahtuu ja miten varmistetaan tutkinnon perusteisuus?)
- Mallin käyttöön otto ja pedagoginen johtajuus (=Mitä tämä malli vaatii resursseilta ja rakenteilta, jotta se voidaan ottaa käyttöön? Esim. resurssit: taloudelliset, henkilö, laite jne. Rakenteet: työnjako, työnkuva jne.)
- Miten toimintamalli levitetään/juurrutetaan (=Miten malli voidaan ottaa käyttöön osaksi organisaation toimintaa?)
 
 

Mallia voi työstää seuraavien kysymysten, taulukoiden ja jaottelun avulla:

Lyhyt kuvaus mallista

 

Pedagoginen näkökulma

 • Millaiseen pedagogiseen ajatteluun malli perustuu?
 • Miten pedagogiikka mallissa ilmenee?
 • Miten opiskelijat voimaantuvat toimintamallin myötä?  

Toimintamallin vaikuttavuus

 • Millainen alueellinen vaikuttavuus toiminnalla on?
 • Miten toiminta tukee nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista tai ennaltaehkäisee syrjäytymistä?

Yksilölliset opintopolut ja oppimisverkostot

 • Missä vaiheessa ja miten opiskelijan yksilöllisiä oppimispolkuja hyödynnetään?
 • Mitä henkilökohtaiset oppimisverkostot tarkoittavat konkreettisesti omassa toimintamallissasi?
 • Miten henkilökohtaiset oppimisverkostot tukevat yksilöllisiä oppimispolkuja?
 • Miten toiminta eroaa normaaleista käytänteistä?

 

Prosessi

 

Opiskelija

Opettaja

Oppimisen tukipalvelut

Oppilaitos (rakenteet, johto)

Verkosto, mikä:

Työnantaja

Työpaikkaohjaaja

Sosiaalinenmedia 

 

Joku muu, kuka?

Kun tarve herää

 

 

 

 

 

 

 

   

Suunnittelu ennen

 

 

 

 

 

 

 

   

Toimintamallin alussa

 

 

 

 

 

 

 

   

Toimintamallin puolessa välissä

 

 

 

 

 

 

 

   

Toimintamallin loppuessa

 

 

 

 

 

 

 

   

Toimintamallin käytön jälkeen

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 • Kuka prosessin käynnistää ja mistä systä?
 • Ketkä ovat prosessin toimijat/kohteet?
 • Millainen prosessi on?                         

 

Ohjaus

 • Kuka opiskelijaa ohjaa?
 • Missä vaiheessa opiskelijaa ohjataan?
 • Miten opiskelijaa ohjataan?
 • Millä välineillä ja millä tavoin opiskelijaa ohjataan?

 

Arviointi

 • Miten arviointi tapahtuu? (missä vaiheessa ja millä välineillä?)
 • Kuka arvioi oppimista?
 • Kuka arvioi osaamista?
 • Miten varmistetaan arvioinnin kriteeriperusteisuus?
 • Miten opiskelijan itsearviointi toteutetaan?

 

Tutkintoperusteisuus

 • Miten työssäoppimisen tutkinnon perusteisuus varmistetaan?
 • Miten työssäoppimisen tavoitteet määritellään?
 • Millä perustein oppimisverkostot ja oppimispolut valitaan?

 

Mallin käyttöönotto ja edellytykset

 • Mitä tämä malli vaatii resursseilta (taloudelliset, henkilö, laite jne.),  ja rakenteilta (työnjako, työnkuva jne.), jotta se voidaan ottaa käyttöön?
 • Mitä malli vaatii pedagogiselta johtamiselta?
 • Miten malli voidaan ottaa käyttöön osaksi organisaation toimintaa?
 • Edellyttääkö toimijoilta jotain erityisosaamista?

 

RAKENTEET

RESURSSIT

PEDAGOGINEN JOHTAMINEN

Työnjako

Lukujärjestys

Modulointi

Työnkuvat

Aika

Henkilömäärä

Laitteet

Erityisosaaminen

Strateginen johtaminen ja linjaukset

Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Prosessin johtaminen

Muutosjohtaminen

 

Edut ja Haasteet eri  näkökulmasta

Mallin edut ja haasteet eri näkökulmasta

 

SWOT

 

VAHVUUDET

HEIKKOUDET

MAHDOLLISUUDET

UHAT

OPISKELIJA

 

 

 

 

OPETTAJA

 

 

 

 

OPPIMISEN TUKIPALVELUT

 

 

 

 

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ

 

 

 

 

TYÖNANTAJA

 

 

 

 

TYÖPAIKKAOHJAAJA

 

 

 

 

YHTEISKUNTA

 

 

 

 

VERKOSTOT

 

 

 

 

SOSIAALINEN MEDIA        

MUU

 

 

 

 

 

https://toplaaja.purot.net/

http://toplaaja.wikispaces.com/TUOTTEISTAMINEN+2012-2013

http://toplaaja.wikispaces.com/Hankkeiden+posterit

https://vertaisoppien.purot.net/ (tässä ei ole määritelty resursseja ja näkökulma mallintamiseen on ollut erilainen)

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.