This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Vastuuta ottamalla opit

Sisältöalue

KUVA ohjaustilaneesta, Päivi Kukkonen toimittaa tammikuun aikana.

Toimintamallin perusajatus on, että opiskelija ottaa kokonaisvastuun työssäoppimisjaksolla: Vastuuta ottamalla opit.

Vastuuta ottamalla opit -toimintamallia testataan tällä hetkellä sosiaali- ja terveysalalla, ja ensimmäisen pilottiryhmän toiminta alkoi Ylivieskan ammattiopiston kolmannen vuoden opiskelijoiden 10 viikon työssäoppimisjaksolla syyslukukaudella 2012. Pilottiryhmän työssäoppimispaikkana oli tavallisen kunnallisen vanhusten palvelukeskuksen osasto, jonka aamu- ja iltavuoroissa työskentelee normaalisti kolme hoitajaa ja yövuorossa yksi muiden osastojen kanssa yhteinen hoitaja. Opiskelijaryhmästä työvuoroihin oli jakautunut n. viisi opiskelijaa aamu- ja iltavuoroihin ja kaksi yövuoroon. Opiskelijaryhmä otti päävastuun osaston toiminnasta työssäoppimisjakson aikana.

Potilaiden lopullinen hoitovastuu on toimintamallissa aina palkkatyössä olevalla hoitajalla. Hoitajat toimivat opiskelijoiden ohjaajina ja mentoreina.  Työssäoppimisjaksollaan opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja arvioi potilaiden hoidon ja hoitajat puuttuvat tilanteeseen miksi-kysymyksillä vain, jos potilaan hoito näyttää vaarantuvan. Toimintamallia on kehitetty syksystä 2012 alkaen Ylivieskassa ja sitä testataan myös Kokkolassa ja Lahdessa.

Pedagoginen perusajatus

Toimintamalli perustuu Hollannissa teaching department -kokeiluissa luotuun malliin. Tärkeää on toiminnallinen oppiminen ja konstruktivistinen oppimiskäsitys. Myös vuorotyöhön liittyvä työelämäosaaminen kasvaa. 

Opiskelijan näkökulma

Opiskelija saa ottaa todellisen vastuun hoidon suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Hän joutuu itse priorisoimaan hoidon. Opiskelijat tekevät osastolla töitä seitsemänä päivänä viikossa 24 h vuorokaudessa. He itse laativat työvuorot ja hankkivat sijaiset, jos joku esim. sairastuu.  Opiskelijoiden palaute syksyn kokeilusta on ollut erittäin positiivinen ja he ovat kokeneet oppineensa enemmän potilaiden hoidosta ja osastotoiminnan kokonaisuudesta kuin millään muulla aiemmalla työssäoppimisjaksolla.  Opiskelijat kokivat ensimmäisen kerran olevansa todella vastuussa omasta työskentelystään, mikä alkuun tuntui suurelta askeleelta omassa ammatillisessa kehittymisessä.

Pilottiryhmän palautteen perusteella opettajan kanssa rauhassa pidettyjä keskustelutilanteita vastaan tulleista tilanteista on lisätty. Myös verkkokeskustelua harkitaan ryhmän tuen lisäämiseksi, koska vuorotyöstä johtuen koko ryhmä ei ole koskaan yhtä aikaa paikalla. Yhteinen työssäoppimispaikka lisää mahdollisuutta ymmärtää ja hyötyä toisen opiskelijan kokemuksista.

Oppilaitoksen, opettajan ja työelämän näkökulmat

Oppilaitoksen näkökulmasta työssäoppimispaikkojen saatavuus ja erillisten paikkojen tarve vähenee. Syksyn 2012 kokeilussa mukana olleelle osastolle otettiin aiemmin korkeintaan 4 opiskelijaa / työssäoppimisjakso, kun kokeilussa samalla osastolla oli 15 opiskelijaa. Näin ollen työssäoppimispaikkoja ei enää tarvittu lukumääräisesti niin monta.

Työyksiköiden työntekijät ja esimiehet pitävät alkuhämmennyksen jälkeen kokeilua erittäin onnistuneena. He ovat kyselleet kokeilun jatkoa jo keväälle 2013. Hoitajakin joutuu työssään pohtimaan omia/yksikön työenkentelytapoja ja niiden perusteluja. Nyt kun opiskelijat suunnittelevat hoidon, hoitajien on hyväksyttävä, että työ voidaan tehdä monella tavalla. Samoin opiskelijoiden hoidon työjärjestys voi poiketa totutusta, mutta asiaan ei toimintamallin periaatteiden mukaisesti voi puuttua, jos se ei vaikuta lopputulokseen. Hoitajien mukaan luutuneita käsityksiä, joudutaan perustelemaan ja huomataan, ettei niille aina löydy tyydyttävää perustelua. Tällöin opiskelijat tulevat kehittäneeksi työyhteisön toimintatapoja.

Työssäoppimisen ohjaajina toimivat hoitajat huomasivat, että opiskelijoiden kyky toimia ja tehdä päätöksiä kasvoivat merkittävästi työssäoppimisjakson loppua kohti. Tällöin aamu- ja iltavuorojen hoitajista yksi ja toisinaan kaksi saattoivat irrottautua muille osastoille työssäoppimisjakson loppupuolella.

Opettajan aikaa säästyy, kun hänen ei tarvitse kulkea työssäoppimispaikasta toiseen vaan hän voi olla läsnä osastolla. 15 opiskelijan ryhmän kanssa opettaja voi ohjata työssäoppimista osastolla kahden kokonaisen työpäivän verran viikossa, jos työssäoppimisen ohjaukseen on resursoitu 1 h/opiskelija/viikko.

 

Käyttöönotto 

Mallin käyttöönotto vaatii sopivan tasoista olemassa olevaa osastoa, jonka johto ja hoitajat sitoutuvat mallin toteuttamiseen ja asiakkaat hyväksyvät mallin. Työssäoppimista ohjaavan opettajan muu lukujärjestys on hyvä rakentaa siten, että opettaja ehtii rauhassa ohjata opiskelijoita työssäoppimispaikalla. Muita rakenteellisia muutoksia tai investointeja oppilaitoksessa ei tarvita. 

Opiskelijan haastatteluvideo, Päivi Kukkonen toimittaa Anulle editoitavaksi tammikuun aikana.

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.