This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

Mitä on opiskelijakeskeinen pedagogiikka?

Sisältöalue

MITÄ ON OPISKELIJAKESKEINEN PEDAGOGIIKKA?

 

Keskiviikon pöytäliinat

 

Tärkeimmät:

·         Yksilölliset opintopolut

·         Asenne

·         Opiskelija tulee kuulluksi

·         Yhdessä oppiminen

·         Uusi opettajuus + johdon tuki

·         Oppimisen edistäminen (ei estäminen)

·         Osallisuus

 

Muita:

·         Yksilöllisyys (ei yksinäistä) – monimuotoisuus

·         Valta(istuminen) ja vastuu

·         Osallisuus ja osallistaminen

·         Itsetuntemus ja arviointi

·         Ohjauksellisuus (+metodit)

 

·         Monimuotoisuus

·         Vuorovaikutuksellisuus

·         Oppijalähtöistä

·         Yhteisöllistä

·         Innostavaa, kannustavaa

·         Yksilöllisyys – omat polut

·         Erilaiset oppimisympäristöt

 

·         Oppimisprosesi (vastuu, valtaannuttaminen) – coach

·         Yhteislölisyys, tiimioppiminen, vertaisoppiminen

·         Yksilölliset polut (rytmitys, suunta, unelma,)

·         Aiempi osaaminen

·         Käytäntö (LBD)

o   Projektit

·         Erilaiset oppijat

o   Tavat

o   Menetelmät

 

·         Taustojen tunnistaminen

·         Monipuoliset menetelmät ja käyttäminen

·         Oppimisympäristöt monipuolisia – uudistaminen

·         Opiskelijan alkukartoitus – kuulluksi tuleminen

·         Henkilökohtaistaminen

·         Opiskelijat – työelämä mukaan suunnitteluun (mukaan OPS – työhön)

 

·         Opiskelijakeskeinen pedagogiikka

o   Suunnittelu opiskelijan oppimisen näkökulmasta

 • Strateginen suunnittelu

o   Oppimistyylien huomiointi opetuksessa

o   Lähtökohta

 • Opiskelijan tavoitteet
 • Tarpeet
 •  Vahvuudet
 • Tuen tarpeet

o   HOPS työvälineenä

o   Erilaiset oppimisympäristöt

o   Henkilöstön osaaminen

 •  Erilaiset menetelmät
 • Osata ohjata, tukea, motivoida
 • Ymmärtää erilaisia opiskelijoita

·         Asenne!

o   Opiskelija aktiivinen toimija

 

·         Oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyviä teemoja

o   Moniammatilliset oppimisympäristöt

 • Terveyskeskus

o   Verkkokauppa

o   Harjoitusyritys

o   Harjoitustoimisto

o   Työvaltainen oppimisympäristö oppilaitoksessa

 • Työsalit
 • Korjauspajat
 • Pelidatanominen pelipesä

o   Verkkoympäristöt

 • Secondlife
 • Moodle
 • Verkko-koulu
 • Mobiililaittee

o   Laajennettu työssäoppiminen

 • Työpaikat oppimisympäristöinä

 

·         Opiskelija keskiössä

o   Yksilöllisyys

o   Omat opintopolut

o   Opiskelijan vastuuttaminen, vastuunotto

o   Mielekkeeyys

o   Vaikuttaminen

 

·         Yhdessäoppiminen

o   Henkilökohaituus

o   Opiskelijan ottaminen mukaan opetuksen suunnitteluun

o   opiskelija on subjekti eli tekijä

 

·         Yksilölliset polut

o   Tavoite

o   menetelmät

o   Arviointi

 • Oppimisympäristöt opiskelijan mukaan
 • oppimisen edistäminen (ei estäminen)
 • Välitä (elä pidä vain oppitunteja)
 • HOPS
 • Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
 • Annetaan opiskelijalle vastuu omasta oppimisesta

 

 

 

Torstai

(tummenut kohdat ovat tekijöiden tärkeimmäksi valittu asia)

·         Katsotaan opiskelijan näkökulmasta/lähtökohdista mitä hän tarvitsee

·         ohjataan ja tuetaan opiskelijaa

·         Opiskelijan kasvaminen vastuuseen omasta oppimisesta

·         Opiskelijan osallistaminen/empowerment

·         Opiskelija:

o   itsensä johtaja, opiskelun johtaja

o   aktiivinen toimija

·         Opiskelijamenetelmät

o   Tiimioppiminen

o   ongelman ratkaisu

·         Vaikuttamismahdollisuudet lisääntyvät

·         Opettaja ohjaajana (oppimisprosessi)

·         Toiminnan keskiössä on opiskelija

·         Opiskelijan tarpeet toiminnan lähtökohtana, jonka pohjalta myös opettajan toiminta muotoutuu

·         Opiskelijan osallistaminen omaan oppimiseensa, yksilöllisyys huomioiden työelämälähtöisesti.

·         Yksilöllinen toteutus

o   Oppimisympäristö

o   Menetelmät

o   Joustavuus

o   Ohjaus

o   Arviointi (esim. koe/haastattelu)

·         Tiimioppiminen

·         Valmentajuus

·         Oppimisen työkalut

o   Oppimissopimus

o   Arviointi- ja palautemenetelmät

o   Dialogi

o   Tekemällä oppiminen

 • Asiakasprojektit

·         Kuunnellaan opiskelijaa

·         Henkilökohtaistaminen

·         Ohjaamista, tukemista

·         Aikaaa opiskelijalle

·         Yksilölliset opintopolut

·         Oppiminen keskiössä

·         Opiskelija rakentaa itse oman osaamisensa

·         Opiskelijalle vastuu omasta oppimisesta

·         Oppijan omat tavoitteet: ohjataan, että nousevat OPS:ta, kriteereistä

·         Pedagogiikka lähtee opiskelijasta

·         Oppimisympäristöt

·         Oppimismenetelmät

·         Itsearviointi/arviointi

·         Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

·         Osallisuus

·         Yksilöllisyys

·         Lähtee opiskelijan lähtökohdista

·         Joustavaa

·         Huomioi erilaisuuden

·         Innostavaa

·         Vaihtelevat opetusmenetelmät – huomioi erilaiset oppimistyylit

·         Lähtee valmiuksista, jokaisella oma vahvuutensa

·         Tunnistaa ja tukee oppimisen vaikeuksissa

·         Yhteistoiminnallisuus

·         Learning by doing

·         Tähtää työelämään ja oikeaan elämään

·         Sosiokonstruktivismi

·         Yhdessä aiemmin osatun ja opitun päälle rakentaminen

·         Yhteisöllinen oppiminen

·         Yhteinen tiedon rakentaminen

·         Oma opintovauhti (mm. lahjakkaimmille itsenäisiä tehtäviä – K3)

·         Ibereflektointi, Flipped classroom

·         Oppitunti=oppimisen aktiivinen paikka

·         Aktivoivat opiskelumenetelmät + osallistuttavat + kiinnostavat

·         Hauskuus & haasteellisuus

·         Autenttisuus, mielekkyys, työorientaatio

·         Menetelmät

·         Tavoitteet osaamiselle ja oppimiselle

·         Arviointimenetelmät

·         Oppimisympäristö

 

·         Opiskelija keskiössä erilaisissa oppimisympäristöissä

o   Työelämä, Learning by doing

o   Yritys

o   Osuuskunta, yhteinen tiimiyritys

o   Valmentajuus

o   Tekniikka

o   Asiakkaat

 • Verkostot

 

 

 

 

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.