This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Sitä saa mitä tilaa

Sisältöalue

”Sitä saa, mitä tilaa” -toimintamallissa opiskelijat ovat jatkuvasti osan viikosta työssäoppimassa ja 1-2 päivää lähiopetuksessa. Peruslähtökohta toimintamallissa on se, että oppilaitos ei yksin määrittele työssäoppimisaikatauluja, vaan työnantaja voi myös ”tilata” opiskelijoita silloin, kun yrityksessä on paljon töitä. Tällä hetkellä syksyllä 2012 aloittaneelle ryhmälle laajennetun työssäoppimisen osuus on 32 ov, minkä on koettu vähentävän liikaa lähiopetusta. 

Toimintamalli on kehitetty Koulutuskeskus Salpauksessa osana TOP-laaja -hanketta ja sitä on pilotoitu ensimmäisenä sähkö- ja automaatiotekniikan ammatillisen perustutkinnon opiskelijaryhmissä. Muihin saman tapaisiin malleihin voi tutustua TOP-laajan nettisivuilla https://toplaaja.purot.net/nopeutetut_polut

Pedagoginen perusajatus

Toimintamalli perustuu ilmiöpohjaiseen oppimiseen, jota toteutetaan työpaikkaohjaajan opastuksella oikeissa työtehtävissä.

Opiskelijan näkökulma

Opiskelija saa työssäoppimispaikan oikean työtehtävän ja oppii oikeita työelämän toimintakokonaisuuksia. Erityisen hyvin toimintamalli soveltuu oma-aloitteisille ja itsenäisille opiskelijoille, jotka haluavat ja joilla on edellytyksiä edetä muuta ryhmää nopeammin.

Oppilaitoksen, opettajan ja työelämän näkökulmat

Mallin toteutuminen edellyttää oppilaitoksen ja yritysten välistä jatkuvaa, luottamuksellista ja tavoitteellista yhteistyötä, jolloin on mahdollista saavuttaa molempien osapuolten hyöty. Opettajan kiinnostus ja innostus mahdollistaa opiskelijoille yksilöllisiä opintopolkuja on keskeinen tekijä.

Haasteellisinta mallissa on pedagogisten käytäntöjen kehittäminen siten, että teorian ja käytäntö saadaan integroitua ja että työtehtävät täyttävät tutkinnon osan/osien ammattitaitovaatimukset. Toimintamallin seuraavana kehittämiskohteena on lisätä sosiaalista median ja mobiililaitteiden hyödyntämisen lisääminen ohjauksessa, yhteydenpidossa ja dokumentoinnissa. Jos tavoitteena on käydä joka viikko tapaamassa opiskelijaa työssäoppimispaikallaan, opettajalla pitää olla varattuna työssäoppimisen ohjaukseen enemmän kuin 1 h / viikko / opiskelija.

Opiskelijat ovat lähes joka viikko oppilaitoksella, jolloin opettaja tapaa heidät ja esim. opiskelijahuollolla on mahdollisuus tavoittaa opiskelija helposti.

Käyttöönotto

Mallin käyttöönotto vaatii sopivat työelämäkumppanit ja opettajan ajankäytön suunnitelman. Tarvitaan huolellista yhteissuunnittelua ja perehdytystäoppilaitoksen ja työnantajan välillä sekä pitkäaikaista sitoutumista.

 

 

 

 https://toplaaja.purot.net/yritysyhteistyohon_perustuvat_polut

 

https://toplaaja.purot.net/win-win_kaikki_salpaus

 

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.