This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Lähteet, linkit ja vinkit

Sisältöalue

Ammatillisten perustutkintojen perusteet: www.oph.fi.

Arvaja, M. 2005. Collaborative knowledge construction in authentic school contexts. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos.

Arvaja, M., Salovaara, H., Häkkinen, P. & Järvelä, S. 2007. Combining individual and group-level perspectives for studying collaborative learning in context. Learning and Instruction, 17, 448–459.

Boreham, N. 2011. Competence as collective process. Teoksessa (Toim. R. Catts, A. Falk & R. Wallace): Vocational learning: Innovative theory and practice. Dordrecht: Springer, 77-91.

Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus elinikäisen oppimisen avaintaidoista (2006/962/EY). Annettu 18.12.2006.

Fiedler, S.H.D. & Väljataga, T. 2011. Personal learning environments: Concept or technology? International Journal of Virtual and Personal Learning environments 2(4), 1-11.

Finecvet - suunnan näyttäjänä. Kokeilusta käytöntöön! Oppaat ja käsikirjat 2012:3. Opetushallitus

Helakorpi Seppo. Ammatillinen kouluttaja - tiimiytynyt ja verkostoitunut rajanylittäjä. Openetti.aokk.hamk.fi

Hämäläinen, R. Designing and investigating pedagogical scripts to facilitate computer-supported collaborative learning. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos.

 

Mattila K, 2012 Tekemällä ammatin oppimisen alkuun - Learning by doing

https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/38967/kaija.mattila.pdf?sequence=1

Milligan, C.D., Beauvoir, P., Johnson, M.W., Sharples, P., Wilson, S. & Liber, O. 2006. Developing a reference model to describe the personal learning environment. Teoksessa (Toim. W. Nejdl & K. Tochtermann):  Innovative approaches for learning and knowledge sharing. Berliini: Springer, 506-511.

Oivallus-hankkeen loppuraportti. 2011. Elinkeinoelämän keskusliitto.  http://ek.multiedition.fi/oivallus/fi/liitetiedostot/Oivallus_loppuraportti_web.pdf.

Pedagogisen kehittämisen huiput Levillä (18-20.9.2012) ryhmätöiden tulokset ryhmästä "opiskelijakeskeisen pedagogiikan jalkauttaminen".

Peda.netin uusi verkko-oppimisympäristö: https://peda.net/.

Pursiainen Sirpa (2012) Ammattilaisen ABC Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätietous. Edita 

Salon Nappitapahtuman (8-9.11) ryhmätöiden tulokset.

Stahl, G. 2004. Building collaborative knowing: elements of a social theory of CSCL. Teoksessa (toim. J-.W. Strijbos & Martens R.L.): What we know about CSCL: And implementing it in higher education. Norwell, Massachussetts: Kluwer Academic Publishers, 53-86.

 

 

Mind map: Mikä tekee yksilöllisen opintopolun?

 

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.