This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

I TEEMARYHMÄ: Näyttötutkintojen järjestämiseen liittyviä ped

Emännät aikuiskoulutuspäällikkö Leila Hurtig, Lapin matkailuopisto ja vs. yksikönjohtaja Virpi Pikkuaho, OSAO
- case: monimuotoinen oppimisympäristö monialaisessa oppilaitoksessa (toimintatapojen muutos ja työn uudenlainen organisointi, nivominen, jatkuvan parantamisen malli opettajien työelämäosaamisen kehittäminen

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.