This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

Työssäoppimisen opas

8.1.2013

 

Alun tekstiosioon merkitse aina merkintäsi punaisella
Työryhmä 2 käyttää sinistä väriä

Kommentoi yleisellä tasolla asioita kohtaan: Työryhmän jäsenten kommentteja:


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tekstiosio

AMMATTIKOULUTUKSEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN OPAS KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE

Määrittelyä/johdanto
Työpaikalla tapahtuva oppiminen

 • prosessi
 • työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt ja tutkintotilaisuudet
  • Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt kulkevat yhdessä
 • pedagoginen näkökulma
 • pedagogiset ratkaisut
 • yksilölliset opintopolut
 • toplaaja näkökulma
 • atot työssäoppien
 • oppisopimus, tutkintoon johtava oppisopimus
 • kansainvälisyys

 

 • työssäoppimista voi ja saa olla enemmän
 • opiskelu ei ole aika perusteista vaan osaamisperusteista


OMIA LUKUJA:
Pedagoginen johtaminen

 • Uudistuva pedagoginen johtajuus
  • strateginen johtaminen
  • muutosjohtaminen
 • Uudistuva opettajuus
 • Opettaja vastaa oppimisprosessista


Kysymyksiä koulutuksen järjestäjälle:

 • Mitkä ovat koulutuksen järjestäjän strategiset ratkaisut työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen?
 • Miten työpaikalla tapahtuva oppiminen käsitetään?
  • Onko työpaikalla tapahtuva oppiminen erillistä toimintaa, vaiko osa oppimista?
  • Miten työpaikalla tapahtuva oppiminen resurssoidaan suhteessa luokkatilassa annettavaan opetukseen?
 • Miten työpaikalla tapahtuvaa opettamista pedagogisesta uudistetaan?


Yksilölliset opintopolut työpaikalla oppien

 • maahanmuuttajat oppijoina työpaikalla
 • huiput opiskelijoina
 • erityistä tukea tarvitsevien työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestäminenKarkea sisältö:
Suunnittelu

 • tutkinnon perustaisuus
 • koulutuksen järjestäjämuodot
 • sähköiset tutkinnon perusteet
 • eHops
 • osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
 • nuoret opiskelijat
  • huoltajat
  • nuoren työntekijän suojelu
 

yksilölliset opintopolut

 

toplaaja näkökulma

 

atot työssäoppien

 

oppisopimus

 

kansainvälisyys

 Esimerkkejä eri kehittämishankkeissa kehitetyistä toimintamalleista:

Kysymyksiä ja vastauksia:

 • Miten suunnittelu resurssoidaan? Miten resurssin käyttäminen mahdollistetaan tavoitteita tukevaksi (resurssin oikea-aikainen käyttäminen)?


Lomakkeet

Rakenteet
- rakenteet,
- resurssit
- rahoitus
- yhteisopettajuus
- dokumentointi
- opettajan työkuvan muutos (Viittaus Riitta Karusaaren malliin)
- opetussuunnitelmat
- työpaikalla tapahtuvan oppimisen mahdollistaminen


 

yksilölliset opintopolut

 

toplaaja näkökulma

 

atot työssäoppien

 

oppisopimus

 

kansainvälisyys

 Esimerkkejä eri kehittämishankkeissa kehitetyistä toimintamalleista:

Kysymyksiä ja vastauksia:


Lomakkeet

Toteutus

 • tutkinnon perustaisuus
 • osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
 • dokumentointi

 

 • nuoret opiskelijat
  • huoltajat
  • nuoren työntekijän suojelu
 • Työturvallisuus


Ohjaus

 • ohjausprosessi
 • yhteisopettajuus
 • ohjauksen välineet ja tavat
 • opettajien työelämäjaksojen hyödyntäminen ohjauksessa


 

yksilölliset opintopolut

 

toplaaja näkökulma

 

atot työssäoppien

 

oppisopimus

 

kansainvälisyys

 Esimerkkejä eri kehittämishankkeissa kehitetyistä toimintamalleista:

Kysymyksiä ja vastauksia:

Lomakkeet

Arviointi

 • tutkinnon perustaisuus
 • osaamisperustaisuus
 • ammattiosaamisen näytöt
 • dokumentointi


 

yksilölliset opintopolut

 

toplaaja näkökulma

 

atot työssäoppien

 

oppisopimus

 

kansainvälisyys

 Esimerkkejä eri kehittämishankkeissa kehitetyistä toimintamalleista:

Kysymyksiä ja vastauksia:

Lomakkeet

Laadun varmistaminen

 • prosessi
 • Viittaukset:
  • pedagoginen johtaminen
  • strateginen johtaminen
  • muutosjohtaminen
 • Työpaikkaohjaajien kouluttaminen (Anne Lammin julkaisu)
 • Opettajien työelämäjaksot


 

yksilölliset opintopolut

 

toplaaja näkökulma

 

atot työssäoppien

 

oppisopimus

 

kansainvälisyys

 Esimerkkejä eri kehittämishankkeissa kehitetyistä toimintamalleista:

Kysymyksiä ja vastauksia:

Lomakkeet 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Työryhmän jäsenten kommentteja:

Koulutuksen järjestäjä/oppilaitos

 

 • järjestää työssäoppimisen paikat yhdessä opiskelijoiden kanssa?

           miten tätä tulisi kehittää. Työpaikalla tapahtuva oppiminen vaatii uudenlaisia malleja tähän. Varmaan mietityttää esim.  laajennetun lisäkustannukset......Mikäli kaikille opiskelijoille ei löydy paikkaa? Vastuukysymykset mietityttää.
Koulutuksen järjestäjän työssäoppimiseen käytettävän rahan valvonta?
 

 • varmistaa työpaikan edellytykset työssäoppimisen järjestämiseksi
  miten laatu varmistetaan? millaisia toimenpiteitä vaatii koulutuksen järjestäjältä

           -hyviä käytänteitä esimerkkinä. Missä menee raja, että työpaikka voidaan hyväksyä?
 

 • valmistelee ja tekee puitesopimukset yritysten/ työnantajan kanssa

           mitä asioita puitesopimuksessa on oltava (normi)
 

 • huolehtii koulutuksen työelämävastaavuudesta, koulutustarpeiden ennakoinnista

          miten toteutetaan, hyviä käytänteitä
     

 • huolehtii osaltaan opettajien ja työpaikkaohjaajien koulutuksesta ja verkottumisesta

miten verkottumista tuetaan ? Opettajan ohjaamisen vaikuttavuus? Mitä etua KJ:lle     että opettaja on ohjaamassa työpaikalla?

 

 • huolehtii osaltaan opiskelijoiden ohjauksen ja arvioinnin laadusta


                      lyhyiden/pitkien top-jaksojen vaikuttavuus?


Työryhmä 2:  ( Nina Eskola, Tuula Ritvanen, Veli-Pekka Körkkö, Mirja Hannula? Helinä Juhela?)
Työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnittelu ja toteutus, Oppimisen ohjaaminen ja arviointi

Arvioinnista :
- aiempi osaaminen
- osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
- oppimisen arviointi

Tutkintorakenne ja koulutuksen järjestämismuodot
tutkintojen perustelähtöisyys, osaamisperustaisuus (ecvet)
työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnittelu (yhteistyössä ryhmän 1 kanssa)
ammattiosaamisen näyttöjen tai tutkintotilaisuuksien suunnittelu (yhteistyössä ryhmän 3 kanssa)
työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta tiedottaminen ja markkinointi

Ohjaamisesta:
- opiskelijan perehdyttäminen
- opiskelijan oppimisen ohjaaminen ja arviointi

Muistetaan pitää mukana:

 • sähköiset tutkinnon perusteet
 • eHops

 

 • dokumentointi

 

 • nuoret opiskelijat
  • huoltajat
  • nuoren työntekijän suojelu
 • Työturvallisuus

Ohjaus

 • ohjausprosessi
 • yhteisopettajuus
 • ohjauksen välineet ja tavat
 • opettajien työelämäjaksojen hyödyntäminen ohjauksessa


Työskentelytavat ja aikataulut:
Tammikuun aikana katsotaan läpi mitä käyttökelpoista vanhassa oppaassa
AC -tapaaminen 1.2. klo 12:30 - 15:30 https://tampere.adobeconnect.com/paoktoplaaja
Live-tapaaminen 18.2. koko päivä Kouvolassa aikataulu täsmentyy juna-aikataulujen mukaan
AC -tapaaminen 22.2. klo 12:30 - 15:30 https://tampere.adobeconnect.com/paoktoplaaja

       

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.