This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Työelämälähtöisen mobiilioppimisen ABC

Työryhmämme työdokumentit

Täältä löytyy päädokumentti ja linkit sisältöön, josta muokkaamme yhdessä mobiilioppimisen mallinnusta.

Työryhmässä on edustus seuraavista oppilaitoksista:

Omnia (työryhmän vetovastuu), Jyväskylän ammattiopisto, Salon seudun ammattiopisto ja Koulutuskeskus Tavastia.

 

 

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.