This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Kulttuurin ammattipajat

Sisältöalue

Kulttuurin ammattipajat -toimintamallissa esim. artesaaniyrittäjä työskentelee oppilaitoksen työpajatilassa ja ohjaa samalla työssäoppimassa olevaa opiskelijaa. Malli on syntynyt, koska pienten alojen laadukkaita työssäoppimispaikkoja on lähiseuduilla vähän ja opiskelijoiden mahdollisuudet lähteä kauas työssäoppimaan taloudellisesti huonot. Toimintamallia on kehitetty ja pilotoitu Koulutuskeskus Salpauksessa Lahdessa.

Erityisesti kulttuurialalla oppilaitoksissa on laadukkaasti varusteltuja työpajaympäristöjä. Toimintamallissa oppilaitos palkkaa niihin alan yrittäjiä työpaikkaohjaajiksi. Tuotteen valmistuksen koko prosessi tulee hyvin työelämälähtöisesti tutuksi: suunnittelu, valmistus, hinnoittelu, markkinointi, myyntinäyttelyn rakentaminen, myynti ja asiakaspalvelu. Opiskelijalle muodostuu kokonaiskuva alasta ja työtehtävistä samalla kun yrittäjänä toimimisen idea selkeytyy. Yksilöllisyys korostuu työtehtävien valinnassa ja saadussa ohjauksessa. Ohjaus, tuki ja oppimisen sisällöt laajenevat. Laajennus koko ryhmälle tuo mukanaan vertaisoppimisen ja -tuen.

Toimintamallissa työssäoppimisen määrä on 24 ov ja lisäksi on iltatyöpajoja, joissa tehdään tilaustöitä.

Opiskelijoille opiskelu yrittäjämäisesti kokeneemman yrittäjän rinnalla on motivoivaa ja omaa luovuutta pystyy toteuttamaan työssäoppimisjaksolla.

Opettajien vakiintuneet henkilökohtaiset työelämäsuhteet varmistavat innostuneet yrittäjäohjaajat. Toteutus vaatii monipuolista yhteissuunnittelua ja perehdytystä kaikkien osapuolten kanssa ja oppilaitosjohdolta halua ja mahdollisuutta palkata yrittäjä oppilaitoksen tiloihin.

Yrittäjä saa hyvin varustellut tilat edullisesti käyttöönsä ja mahdollisuuden saada uusia näkökulmia työssään opiskelijoiden kanssa. Hän pääsee kehittämään alaa ja sen koulutusta. Toisaalta ohjaustyössään hän joutuu käyttämään aikaansa ohjaamiseen ja tutkinnon perusteiden mukaisiin tavoitteisiin ja arviointikriteereihin.  Toiminta sitoo myös paljon ja esim. sairauspoissaolot vaatisivat sijaisjärjestelyitä.

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.